Về việc ứng tuyển giáo viên cho “Loan’s Vietnamese Lesson”

Chúng tôi đang tuyển dụng giáo viên cho “Loan’s Vietnamese Lesson”. Dưới đây là thông tin chi tiết về yêu cầu tuyển dụng.

[Nội dung công việc]
Giáo viên dạy tiếng Việt trực tuyến

[Tên dịch vụ]
Loan’s Vietnamese Lesson
https://loannovietnam.com

[Hình thức làm việc]
Hợp đồng dịch vụ

[Vị trí tuyển dụng lần này]
Người có thể dạy tiếng Việt miền Bắc

[Yêu cầu bắt buộc]
☑ Sở hữu chứng chỉ N2 trở lên
☑ Có thể dạy vào ngày trong tuần

[Người ứng tuyển](Không cần phải đáp ứng tất cả các yêu cầu)
☑ Có kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ
☑ Có thể giảng dạy một cách vui vẻ
☑ Có thể dạy ít nhất 5 buổi một tuần
☑ Có kinh nghiệm sử dụng Zoom hoặc Skype cho công việc
☑ Tự tin vào bản thân

[Địa điểm làm việc]
Có thể làm việc tại nhà (yêu cầu máy tính)

[Thời gian làm việc]
Giờ làm việc linh hoạt
Mỗi buổi học kéo dài 1 giờ

[Mức lương]
Lương cơ bản từ 1,400 yên mỗi giờ (Tùy thuộc vào thái độ làm việc và đóng góp cho công ty, mức lương có thể tăng)
(Những tháng đầu tiên là giai đoạn thử việc với mức lương 1,300 yên mỗi giờ)

[Đơn vị quản lý]
Công ty MORE UP BOOST

[Ứng tuyển]
Vui lòng điền vào mẫu đơn sau. Chỉ những người được chọn để phỏng vấn sẽ được liên hệ trong vòng một tuần.

[Câu hỏi]
Nếu có câu hỏi, vui lòng gửi tin nhắn qua Facebook sau:
facebook.com/nakashima.kakeru.9